Monday, 2 January 2012

Hanim & Shah

Majlis Perkahwinan Hanim dan Shah
Photography | Hafiz Sahibul
Tempat | Batu Gajah,Merlimau
Email | hafiz_911@ymail.com
Blog | http://www.hafiz911.blogspot.com/
H/P | 014-2662093